Na mieste budú pripravené ohniská, drevo a palice na opekanie. Manipulácia s ohňom je na vlastnú zodpovednosť.
Do areálu podujatia si môžete priniesť vlastné jedlo a nápoje. Miesto podujatia, park bude otvorený od 16:00 hod. Kapacita podujatia bude obmedzená v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia covid-19 na základe aktuálne platných nariadení vlády SR. Budeme o nich vopred informovať.
Tešíme sa na vás!